fbpx

Podmínky a pravidla kurzu

Číslo akreditace: MSMT-38969/2020-2/451

Cena kurzu: 26 500 Kč

Kurz začíná 6.10.2023 ve studiu Ánanda Asthanga Yoga Shala, Na Topolce 16. 

Platba

Cena kurzu: 26 500 Kč
50% z ceny kurzu (13 250 Kč): ihned po zapsání 
50% z ceny kurzu (13 250 Kč): 21 dní před začátkem kurzu
Přijetí platby potvrdíme e-mailem.

Povinné náležitosti pro získání akreditace MŠMT Instruktor jógy  (níže uvedené podmínky nejsou povinné pro účast v kurzu, tedy pro ty, kteří si kurz chtějí udělat jen sami pro sebe a nemají zájem o certifikát akreditovaný MŠMT)

  • dosažení věku 18 let (kopie OP, pasu, či jiného dokladu)
  • ukončené středoškolské vzdělání (kopie maturitního vysvědčení)
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Doklady budou sloužit výhradně k účelům spojených s pořádáním kurzu a vydáním akreditačních certifikátů: Instruktor jógy, Yoga Experience Center, z.s..

STORNO POPLATKY – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 100 dní před zahájením (první den kurzu) Kurzu. Yoga Experience Center si  strhne: 500 Kč.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 90ti dní  před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 30 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 70ti dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 50 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy 30 dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 100 % z celkové ceny Kurzu.

Poplatky:
Náhrada absence (student nebude mít splněnou docházku a bude si ji nahrazovat v jiném turnusu): 1000 Kč/den
Opakování písemné zkoušky/přesunutí písemné zkoušky na další možný termín: 800 Kč/zkouška
Opakování ústní zkoušky/přesunutí písemné zkoušky na další možný termín: 800 Kč/zkouška

 

Za úspěšného absolventa bude považován ten, kdo splní následující kritéria:

  • Splní docházku 7mi z 8mi víkendů (dle třídní knihy). Za poplatek je možné si je nahradit s dalším kurzem, pokud bude vypsán.
  • Splní písemnou zkoušku: počet správných odpovědí musí dosahovat minimálně 80ti %
  • Splní ústní zkoušku. Komise složená z lektorů kurzu položí žákovi následující úkoly:

– 3 otázky na téma ásan, jejich indikací, kontraindikací, navedení do ásan, apod.

– Minimálně 3 ásany, které žák názorně předvede spolu s navedením do pozice, jejím popisem a variantami

V případě, že žák bude zdravotně indisponován, komise ho vyzve k detailnímu popisu ásan a doplní jej o další otázky.

  • Předloží certifikát BOZP (1 hod e-learningu). E-learning zajišťuje škola. Školení BOZP je povinné na příkaz MŠMT.
  • Doloží samostatnou praxi: 20 hodin (hospitace v hodinách různých lektorů) – lektory se v tomto případě myslí jakýkoliv lektor v rámci České republiky a zahraničí, který je oprávněn vest hodiny a tak také činí.

Všechny zmíněné body je nutné splnit v předem stanovených termínech, které se žáci dozví na počátku kurzu. Dále je možné využít náhradních termínů, pokud budou vypsány a bude řádně zaplacen poplatek, viz. bod poplatky

 

Studijní materiály:

Studentům budou poskytnuty základní materiály, jako jsou například  jógové série, základy anatomie, apod. Principem kurzu není učit se věci nazpaměť, ale naopak si věci prožít a zažít. Proto každý student obdrží desky, ve kterých si v průběhu kuru vytvoří vlastní skripta. Sám si tak určí cestu, kterou se ve studiu vydá.

Po každém víkendu obdrží studenti úkol, který jim pomůže prohloubit myšlenky i praxi v právě probíhajících tématech.

Věříme, že svobodná a hravá volba studia pomůže studentům v cestě, která je pro ně nejvhodnější.

Studijní pomůcky:

Studenti jsou povinni zajistit si pomůcky, které jsou nedílnou součástí studia. Konkrétně se jedná o tyto:

– Podložka na cvičení, neboli “karimatka”, či “jógamatka”.

– Pomůcky na tzv. kompenzace. Potřebuje-li  je student, nebo pokud během studia student zjistí, že je třeba, aby tyto pomůcky využíval. Jedná se zpravidla o pás na cvičení, “bloček”, či “bolster”, apod.

– Psací potřeby: papír, či blok, pero

– Vhodné oblečení, takové ve kterém je student schopen vykonávání jógové praxe

– Knihy, které student uzná za vhodné.

Kompletní Obchodní podmínky Yoga Experince Center, z.s.

Yoga Experience Center, z.s.