fbpx

Podmínky a pravidla kurzu

Číslo akreditace: MSMT-2752/2024-5

Cena kurzu: 37 990 Kč

Kurz začíná 11.10.2024 ve studiu Ánanda Asthanga Yoga Shala, Na Topolce 16. 

Platba

Cena kurzu: 37 990 Kč
50% z ceny kurzu (18 995 Kč): ihned po zapsání 
50% z ceny kurzu (18 995 Kč): 21 dní před začátkem kurzu
Přijetí platby potvrdíme e-mailem.

Povinné náležitosti pro získání akreditace MŠMT Instruktor jógy  (níže uvedené podmínky nejsou povinné pro účast v kurzu, tedy pro ty, kteří si kurz chtějí udělat jen sami pro sebe a nemají zájem o certifikát akreditovaný MŠMT)

  • Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

  • Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky se vyžaduje a prokazuje lékařským potvrzením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7), absence duševních poruch a chorob s medikací. (V tradiční józe je požadována absence duševních poruch a chorob s medikací (léky na tyto potíže jsou kontraindikovány v dechových a mentálních technikách)).

STORNO POPLATKY – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 100 dní před zahájením (první den kurzu) Kurzu. Yoga Experience Center si  strhne: 500 Kč.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 90ti dní  před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 30 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 70ti dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 50 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy 30 dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 100 % z celkové ceny Kurzu.

Poplatky:
Náhrada absence (student nebude mít splněnou docházku a bude si ji nahrazovat v jiném turnusu): 1500 Kč/den
Opakování písemné zkoušky/přesunutí písemné zkoušky na další možný termín: 1000 Kč/zkouška
Opakování ústní zkoušky/přesunutí písemné zkoušky na další možný termín: 1000 Kč/zkouška

 

Za úspěšného absolventa bude považován ten, kdo splní následující kritéria:

  • Splní docházku 7mi z 8mi víkendů (dle třídní knihy). Za poplatek je možné si je nahradit s dalším kurzem, pokud bude vypsán.
  • Splní písemnou zkoušku: počet správných odpovědí musí dosahovat minimálně 80ti %
  • Splní závěrečnou zkoušku: Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
  • Předloží certifikát BOZP (1 hod e-learningu). E-learning zajišťuje škola. Školení BOZP je povinné na příkaz MŠMT.
  • Doloží samostatnou praxi: 20 hodin (hospitace v hodinách různých lektorů) – lektory se v tomto případě myslí jakýkoliv lektor v rámci České republiky a zahraničí, který je oprávněn vest hodiny a tak také činí.
  • Doloží všechny domácí úkoly v předem stanoveném termínů a v případě, že bude lektorem vyzván, aby domácí úkol opravil, učiní tak v předem stanoveném náhradním termínu.

Všechny zmíněné body je nutné splnit v předem stanovených termínech, které se žáci dozví na počátku kurzu. Dále je možné využít náhradních termínů, pokud budou vypsány a bude řádně zaplacen poplatek, viz. bod poplatky

 

Studijní materiály:

Studentům budou poskytnuty základní materiály, jako jsou například  jógové série, základy anatomie, apod. Principem kurzu není učit se věci nazpaměť, ale naopak si věci prožít a zažít. Proto každý student obdrží desky, ve kterých si v průběhu kuru vytvoří vlastní skripta. Sám si tak určí cestu, kterou se ve studiu vydá.

Po každém víkendu obdrží studenti úkol, který jim pomůže prohloubit myšlenky i praxi v právě probíhajících tématech.

Věříme, že svobodná a hravá volba studia pomůže studentům v cestě, která je pro ně nejvhodnější.

Studijní pomůcky:

Studenti jsou povinni zajistit si pomůcky, které jsou nedílnou součástí studia. Konkrétně se jedná o tyto:

– Podložka na cvičení, neboli “karimatka”, či “jógamatka”.

– Pomůcky na tzv. kompenzace. Potřebuje-li  je student, nebo pokud během studia student zjistí, že je třeba, aby tyto pomůcky využíval. Jedná se zpravidla o pás na cvičení, “bloček”, či “bolster”, apod.

– Psací potřeby: papír, či blok, pero

– Vhodné oblečení, takové ve kterém je student schopen vykonávání jógové praxe

– Knihy, které student uzná za vhodné.

Kompletní Obchodní podmínky Yoga Experince Center, z.s.

Yoga Experience Center, z.s.