fbpx

Podmínky a pravidla kurzu

Cena kurzů: 4 900 Kč

Kurzy probíháji v těchto termínech:

Diastáza a Pánevní dno: 2.-3.11.2024

Jóga a Hypermobilita: 30.11. – 1.12.2024

Kurzby probíhají studiu Ánanda Asthanga Yoga Shala, Na Topolce 16. 

Platba

Cena kurzu: 4 900 Kč
100% z ceny kurzu: ihned po zapsání
Přijetí platby potvrdíme e-mailem.

Podmínky kurzu :

  • dosažení věku 18 let
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Doklady budou sloužit výhradně k účelům spojených s pořádáním kurzu Instruktor jógy, Yoga Experience Center, z.s..

STORNO POPLATKY – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 100 dní před zahájením (první den kurzu) Kurzu. Yoga Experience Center si  strhne: 500 Kč.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 90ti dní  před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 30 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy nejpozději do 70ti dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 50 % z celkové ceny Kurzu.
Odstoupí-li klient od smlouvy 30 dní a méně před zahájením Kurzu si Yoga Experience Center strhne: 100 % z celkové ceny Kurzu.

Případná absence nelze nahradit v jiném termínu.

Vrácení peněz není v případě absence možné.

Studijní pomůcky:

Studenti jsou povinni zajistit si pomůcky, které jsou nedílnou součástí studia. Konkrétně se jedná o tyto:

– Podložka na cvičení, neboli “karimatka”, či “jógamatka”.

– Pomůcky na tzv. kompenzace. Potřebuje-li  je student, nebo pokud během studia student zjistí, že je třeba, aby tyto pomůcky využíval. Jedná se zpravidla o pás na cvičení, “bloček”, či “bolster”, apod.

– Psací potřeby: papír, či blok, pero

– Vhodné oblečení, takové ve kterém je student schopen vykonávání jógové praxe

– Knihy, které student uzná za vhodné.

Kompletní Obchodní podmínky Yoga Experince Center, z.s.

Yoga Experience Center, z.s.